Kontakti

VSIA Liepājas Simfoniskais orķestris

Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, Latvija
tel. +371 634 89273, e-pasts info@lso.lv

Uldis Lipskis
Valdes loceklis
GSM +371 26520033
uldis.lipskis@lso.lv 

Diāna Grīnberga
Jurists / Personāla vadītāja
tel. +371 63425260, GSM +371 29866925
diana.grinberga@lso.lv

Dzintars Hmieļevskis
Mārketinga un
komunikācijas daļas vadītājs
GSM +371 25954279
dzintars@lso.lv

Liena Dāvida
Projektu daļas vadītāja
GSM +371 20066922
liena.davida@lso.lv 

Liena Freimane
Projektu koordinators
tel. +371 63489270, GSM +371 22036628
liena.freimane@lso.lv 

Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore
tel. +371 63425263, GSM +371 26552518
julija@lso.lv 

Edgars Ruģelis
Bibliotekārs
tel. +371 63425265; GSM +371 26621125 (arī WhatsApp)
biblioteka@lso.lv

Egmonts Gāliņš
Valdes locekļa palīgs - attīstības projektu vadītājs / saimniecības jautājumi
GSM +371 29411342
egmonts.galins@lso.lv; saimnieks@lso.lv

Iveta Vēvere
Sabiedrisko attiecību vadītāja
GSM +371 29287345
pr@lso.lv 

Antra Beļska
Reklāmas speciāliste 
tel. +371 63489271
sales@lso.lv

Rinalda Meķe
Mākslas pasākumu organizators
tel. +371 63425588, GSM +371 20246245
rinalda@lso.lv 

Kārlis Catlaks
Orķestra inspektors
GSM +371 25953953
karlis@lso.lv 

Antra Zīverte
Grāmatvede
tel. +371 63489268, GSM +371 29133735
gramatvediba@lso.lv 

REKVIZĪTI

VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris”
Reģistrācijas numurs: 42103049403
Adrese: Radio iela 8, Liepāja, LV-3401

Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV34UNLA0050014963459 (EUR)

Liepājas Simfoniskā orķestra ārvalstu darījumu konts:
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Bankas konts: LV53HABA0551027808284 (MULTI)

Liepājas Simfoniskā orķestra ziedojumu konts:
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV63UNLA0050015345020 (EUR)

Saņemt jaunumus e-pastā