Quantcast
Kontakti | VSIA LIEPĀJAS SIMFONISKAIS ORĶESTRIS

Kontakti

VSIA Liepājas Simfoniskais orķestris

Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, Latvija
📞 +371 634 89272, ✉️ info@lso.lv

Uldis Lipskis
Valdes loceklis
📞 +371 29990085
✉️ uldis.lipskis@lso.lv 

Diāna Grīnberga
Jurists / Personāla vadītāja
📞 +371 63425260, +371 29866925
✉️ diana.grinberga@lso.lv

Inga Zālīte
Lietvede
📞 +371 63489272
✉️ info@lso.lv

Egmonts Gāliņš
Projektu daļas vadītājs
📞 +371 29411342
✉️ egmonts.galins@lso.lv

Liena Freimane
Projektu koordinators
📞 +371 22036628
✉️ liena.freimane@lso.lv 

Rinalda Meķe
Mākslas pasākumu organizators
📞 +371 20246245
✉️ rinalda@lso.lv 

 

Dzintars Hmieļevskis
Mārketinga un
komunikācijas daļas vadītājs
📞 +371 25954279
✉️ dzintars@lso.lv

Iveta Vēvere
Sabiedrisko attiecību vadītāja
📞 +371 29287345
✉️ pr@lso.lv 

Antra Beļska
Reklāmas speciāliste 
📞 +371 63489271
✉️ sales@lso.lv

Kārlis Catlaks
Orķestra inspektors
📞 +371 25953953
✉️ karlis@lso.lv 

Edgars Ruģelis
Bibliotekārs
📞 +371 63425265; +371 26621125 (arī WhatsApp)
✉️ biblioteka@lso.lv

Jūlija Abdulajeva
Finanšu direktore
📞 +371 63425263, +371 26552518
✉️ julija@lso.lv 

Antra Zīverte
Grāmatvede
📞 +371 63489268, +371 29133735
✉️ gramatvediba@lso.lv 

REKVIZĪTI

VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris”
Reģistrācijas numurs: 42103049403
Adrese: Radio iela 8, Liepāja, LV-3401

Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV34UNLA0050014963459 (EUR)

Liepājas Simfoniskā orķestra ārvalstu darījumu konts:
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Bankas konts: LV53HABA0551027808284 (MULTI)

Liepājas Simfoniskā orķestra ziedojumu konts:
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV63UNLA0050015345020 (EUR)