Kārlis Lācis. SIMFONIJĄ "KRYŽIAUS KELIAS"

Foto: Jānis Vecbrālis