Dienvidkurzemes festivāls "RIMBENIEKS". 2. nedēļa

Foto: Jānis Vecbrālis