Dienvidkurzemes festivāls "RIMBENIEKS". 1. nedēļa

Foto: Jānis Vecbrālis