Opermūzikas galā. Liepājas vasara

Foto: Jānis Vecbrālis