Reiņa Sējāna un Elzas Leimanes "Vārna"

Foto: Jānis Vecbrālis un Valters Pelns