Dienvidkurzemes festivāla "RIMBENIEKS" noslēguma koncerts