Mūziķi

PIRMĀS VIJOLES
Līga Baltābola / orķestra koncertmeistare
Jānis Baltābols / grupas I koncertmeistars
Baiba Lasmane / grupas II koncertmeistara p.i.
Linda Lapa
Lija Aleksandra Hanzovska
Ērika Hrustaļova
Madara Drulle
Zane Baltābola
Rasa Pole
Līva Tomiņa
Agnese Eisaka
Nikola Valaine
Kristīna Gilla
Olga Bučinska

OTRĀS VIJOLES
Karolīna Aurēlija Valarovska / grupas koncertmeistara p.i.
Diāna Reimane / grupas II koncertmeistara p.i.
Agrita Hrustaļova / grupas koncertmeistara vietnieka p.i.
Pārsla Šterna
Katrīna Auziņa
Ingus Grīnbergs
Undīne Cercina
Emīls Helde
Arta Lipora

ALTI
Raimonds Golubkovs / grupas I koncertmeistars
Annija Elizabete Meija / grupas II koncertmeistara p.i.
Ilva Bāliņa / grupas koncertmeistara vietnieka p.i.
Amanda Rupeika
Baiba Bergmane
Itāna Grābante

Dace Ruperte
Sofja Trofimova

ČELLI
Klāvs Jankevics / grupas I koncertmeistars
Leons Veldre
/ grupas II koncertmeistars
Dina Puķīte / grupas koncertmeistara vietniece
Anete Dovmane
Urzula Jurjāne

Baiba Jūrmale
Inga Krasiļņikova
Krišjānis Gaiķis

KONTRABASI
Guntis Kolerts / grupas I koncertmeistars
Raitis Eleris / grupas II koncertmeistars
Jānis Šteinbergs / grupas koncertmeistara vietnieks
Kaspars Kronpušs
 
Kristaps Freidenfelds

FLAUTAS
Reinis Lapa / grupas koncertmeistars
Darja Baranova / grupas koncertmeistara vietniece
Agnija Ābrama

OBOJAS
Mārtiņš Zālīte / grupas koncertmeistars
Āris Burkins / grupas koncertmeistara vietnieks, angļu rags
Elīza Vīksne

KLARNETES
Kārlis Catlaks / grupas koncertmeistars
Alise Gavare / grupas koncertmeistara vietniece
Jānis Igaunis 
Andrejs Reinis Zitmanis

FAGOTI
Artis Zēns / grupas koncertmeistars
Edgars Reimanis / grupas koncertmeistara vietnieks
Pauls Gendrikovs 
Lindsija Deivisone

MEŽRAGI
Ingus Novicāns / grupas koncertmeistars
Edgars Ruģelis
 / grupas koncertmeistara I vietnieks
Aivars Vadonis / grupas koncertmeistara II vietnieks
Mārcis Auziņš
Ilmārs Bērziņš

TROMPETES
Juris Tereščuks / grupas koncertmeistars
Jānis Ivuškāns / grupas koncertmeistara vietnieks
Mārtiņš Zujs
Viktors Hrustaļovs

TROMBONI
Robins Jānis Lellis / grupas koncertmeistara p.i.
Eižens Baļķens
Ignas Filonovas
/ bastrombons

SITAMINSTRUMENTI
Māris Zīlmanis / grupas koncertmeistars
Edgars Vaivods / grupas koncertmeistara vietnieks
Ivars Dejus
Ēvalds Miks Kārkliņš
Matīss Skarevičs

TUBA
Mārtiņš Leišavnieks


ARFA
Dārta Tisenkopfa-Muselli