Mūziķi

PIRMĀS VIJOLES
Līga Baltābola / orķestra koncertmeistare
Jānis Baltābols / grupas I koncertmeistars
Baiba Lasmane / grupas II koncertmeistara p.i.
Linda Lapa
Lija Aleksandra Hanzovska
Ērika Hrustaļova
Madara Drulle
Zane Baltābola
Rasa Pole
Līva Tomiņa
Ilva Bāliņa
Agnese Eisaka
Nikola Valaine

OTRĀS VIJOLES
Ginta Alžāne / grupas I koncertmeistare
Agrita Hrustaļova / grupas II koncertmeistara p.i.
Pārsla Šterna
Dace Bukša
Diāna Reimane
Helēna Eglīte
Katrīna Auziņa
Ingus Grīnbergs

ALTI
Raimonds Golubkovs / grupas I koncertmeistars
Elīna Čipāne / grupas II koncertmeistare
Amanda Rupeika / grupas koncertmeistara vietnieka p.i.
Daina Ruperte
Itāna Grābante

Dace Ruperte
Sofja Trofimova

ČELLI
Klāvs Jankevics / grupas I koncertmeistars
Leons Veldre
/ grupas II koncertmeistars
Dina Puķīte / grupas koncertmeistara vietniece
Anete Dovmane
Urzula Jurjāne

Baiba Jūrmale
Inga Krasiļņikova
Krišjānis Gaiķis

KONTRABASI
Guntis Kolerts / grupas I koncertmeistars
Raitis Eleris / grupas II koncertmeistars
Jānis Šteinbergs / grupas koncertmeistara vietnieks
Kaspars Kronpušs
 
Kristaps Freidenfelds

FLAUTAS
Reinis Lapa / grupas koncertmeistars
Egija Sproģe / grupas koncertmeistara vietniece
Agnija Ābrama

OBOJAS
Mārtiņš Zālīte / grupas koncertmeistars
Āris Burkins / grupas koncertmeistara vietnieks, angļu rags
Vilnis Lasmanis

KLARNETES
Kārlis Catlaks / grupas koncertmeistars
Jānis Igaunis / grupas koncertmeistara vietnieka p.i.
Katrīna Elīza Krastiņa 
Andrejs Reinis Zitmanis

FAGOTI
Artis Zēns / grupas koncertmeistars
Pauls Gendrikovs / grupas koncertmeistara vietnieks
Māris Narvils

MEŽRAGI
Ingus Novicāns / grupas koncertmeistars
Edgars Ruģelis
 / grupas koncertmeistara I vietnieks
Aivars Vadonis / grupas koncertmeistara II vietnieks
Mārcis Auziņš
Ilmārs Bērziņš

TROMPETES
Juris Tereščuks / grupas koncertmeistars
Mārtiņš Zujs / grupas koncertmeistara vietnieka p.i.
Viktors Hrustaļovs
Dāvis Sedols

TROMBONI
Artūrs Hrustaļovs / grupas koncertmeistars
Robins Jānis Lellis / grupas koncertmeistara vietnieks
Eižens Baļķens
Ignas Filonovas
/ bastrombons

SITAMINSTRUMENTI
Māris Zīlmanis / grupas koncertmeistars
Edgars Vaivods / grupas koncertmeistara vietnieks
Ivars Dejus
Ēvalds Miks Kārkliņš

TUBA
Mārtiņš Leišavnieks


ARFA
Elizabeta Lāce

Jūnijs
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •