Quantcast
Oficiālie dokumenti | VSIA LIEPĀJAS SIMFONISKAIS ORĶESTRIS

Oficiālie dokumenti

2024.gada 15.aprīļa dalībnieku sapulces protokols par kapitālsabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanu

2023. gadā veiktie pasākumi, lai novērstu korupcijas riskus

Par mēneša atlīdzības noteikšanu VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris” valdes loceklim

Par valsts kapitāla daļu turētāja gaidu vēstules apstiprināšanu

Par prēmijas piešķiršanu VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris” valdes loceklim

Par VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris” nefinanšu un finanšu mērķiem 2023.gadā

Par valsts SIA „Liepājas simfoniskais orķestris” 2022.gada peļņas izlietojumu

Sapulces protokols par zvērināta revidenta iecelšanu 2023.gadam

Kultūras ministrijas lēmums par zvērināta revidenta apstiprināšanu 2023.gadam

2023.gada 15.septembra dalībnieku sapulces protokols par LSO 2022.gada darbības vērtējumu

2023.gada 11.aprīļa dalībnieku sapulces protokols par kapitālsabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu

2022.gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

Sapulces protokols un lēmums par zvērināta revidenta apstiprināšanu 2022.gadam

2022.gada 21.aprīļa dalībnieku sapulces protokols par kapitālsabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšanu

2022.gada 11.aprīļa dalībnieku sapulces protokols par LSO 2022.gada budžetu

2022.gada 12.aprīļa lēmums par LSO 2022.gada budžetu

Informācija par dalībnieku sapulces sasaukšanu par mēneša atlīdzības noteikšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas simfoniskais orķestris” valdes loceklim

Aktuālā informācija par valdes locekļa atalgojumu

2021.gada 12.novembra dalībnieku sapulces protokols par prēmijas piešķiršanu LSO valdes loceklim

2021.gada 21.septembra dalībnieku sapulces protokols par LSO 2020.gada darbības vērtējumu

2021.gada 10.septembra dalībnieku sapulces protokols par LSO 2021.gada budžetu

2021.gada 27.septembra lēmums par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā

2021.gada 4.augusta dalībnieku sapulces protokols par pamatkapitāla palielināšanu

Kapitālsabiedrības statūti

Sapulces protokols un lēmums par zvērināta revidenta apstiprināšanu 2021.gadam

2020. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

Sapulces protokols par zvērināta revidenta apstiprināšanu 2020.gadam

Stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2020

Lēmums par VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris” valdes locekļa iecelšanu (protokols)

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

Kapitālsabiedrības organizatoriskā struktūra

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2019.gads

Atalgojuma politikas principi

Ētikas kodekss

Pretkorupcijas pasākumu plāns

2019. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

Kapitālsabiedrības stratēģija

Informācija par kapitālsabiedrības valdi

Jūnijs
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30